Náramky podle znamení

Již v dávných dobách lidé rozpoznali a hojně využívali vztah mezi kameny a planetami. Člověka ovlivňují hvězdy a planety, které stály v určité pozici v okamžiku jeho narození a k nimž mají přirozený vztah i kameny naší Matky Země.

Je nasnadě, že v každém znamení nepůsobí jen jeden jediný kámen, jak se mnozí lidé domnívají, nýbrž několik druhů, které se ve svém vlivu na náš organismus a duševní, citový a duchovní stav doplňují, vzájemně podporují a posilují.

Podle vlastní potřeby a intuice si potom můžeme vybrat právě takové kameny, které nám budou blízké a které nám i napomohou snáze překonávat těžkosti a problémy, jež nás trápí a s nimiž se nedokážeme sami vypořádat.

Přihlášení

×